Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

HOE TE RESERVEREN?

U kunt telefonisch of via onze website Eldoradopark.nl reserveren. Telefonisch reserveren kan via 0031-0161-492596 GSM 0655776418 Dit nummer kunt u ook bellen voor meer informatie.

Vanuit het Uw reservering is definitief zodra wij deze schriftelijk, over het algemeen per e-mail, aan u hebben bevestigd. Wilt u het Eldorado vakantiepark eerst komen bekijken, dan bent u elke dag van het jaar tijdens de openingstijden welkom.

BOEKING

Indien u een boeking via onze website maakt, krijgt u hiervan direct een voorlopige bevestiging van Deze elektronische voorlopige bevestiging is geen officiële bevestiging. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De officiële definitieve bevestiging krijgt u later per mail en per post thuisgestuurd.

RESERVERINGEN

U kunt bij de reservering uw voorkeur voor een bepaalde Bungalowvoorkeur kenbaar maken. Een verblijf met een bepaalde voorkeur (bijv. voor de ligging van de accommodatie) wordt voor slechts € 12,50 per reservering voor u vastgelegd. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij de door u gewenste accommodatie of plaats niet kunnen aanbieden. Wij behouden ons het recht voor om in dat geval van uw voorkeur af te wijken.

BETALINGSVOORWAARDEN

Indien wij uw reservering kunnen plaatsen, ontvangt u van ons, per e-mail of post een schriftelijke bevestiging. Met de bevestiging komt de overeenkomst tot stand en is de boeking definitief. Er geldt geen bedenkperiode, zodat u de overeenkomst na ontvangst van de bevestiging niet kunt herroepen.

De eerste betaling (50%) dient u binnen veertien dagen na ontvangst van de bevestiging te voldoen. Het restant moet u uiterlijk zes weken voor aankomst betalen. U ontvangt geen bevestiging van uw betalingen. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reservering te annuleren, volgens de voorwaarden van de het park

ANNULEREN

Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen annuleringsfonds (zie hierna) afgesloten, dan bent u een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd (conform de -voorwaarden). Het annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Deze schadeloosstelling bedraagt ten aanzien van gereserveerde verblijfsaccommodaties:

  • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs.

Ook indien u niet verschijnt op de ingangsdatum bent u 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs (huursom incl. bijkomende kosten/exclusief lokale heffingen) verschuldigd. Ten aanzien van gereserveerde groepsaccommodaties geldt in geval van annulering de schadeloosstelling zoals opgenomen in de voorwaarden

ANNULERINGSFONDS

Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten van een annulering, veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gepaard met een officiële verklaring:

  • bij overlijden, ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.

Onder ‘deelnemers’ worden de personen verstaan die op Eldoradopark staan vermeld. Deelname aan het annuleringsfonds dient direct bij boeking te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van de dag van aanmelding tot de dag van vertrek In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen wordt naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald.

Het fonds keert uit nadat de standplaats of accommodatie leeg is. Dit laatste dient u ook schriftelijk kenbaar te maken aan de receptie. Van Eldoradopark Voor deelneming aan het annuleringsfonds bedraagt het tarief 5% van de totale huursom. Er worden geen poliskosten berekent

BORGPROCEDURE

Met het oog op eventuele schade welke tijdens uw verblijf door toedoen van u of uw reisgenoten ontstaat, gaat u bij reservering akkoord met onze procedure in geval van schade en of gebreken. U Betaald een contant bedrag 100 euro aan waarborgsom te betalen. En gaat u ermee akkoord dat Bungalowverhuur Dennis&Angel op het Vakantiepark Eldorado in geval van schade of gebreken hoger is dan 100 euro u een correctie factuur toestuurt en dat u deze factuur binnen twee weken na verzenddatum voldoet. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde brief over de procedure Borgprocedure.

VvE Eldoradopark

De eigenaren hebben voor het collectieve en financiële beheer de vereniging van eigenaren VvE Eldoradopark opgericht. Het bestuur van de VvE draagt zorg voor een goede uitvoering. Meer informatie over de Vereniging van Eigenaren Eldoradopark is te vinden op  https://www.eldoradopark-chaam.nl/.

UNIEKE KANS!

Wij gaan ons onderlandhuis verkopen. Dit eco-vriendelijke vakantiehuis heeft vele opties voor zijn nieuwe eigenaar, waardoor je altijd maximaal rendement kunt halen uit jouw nieuwe vakantiewoning!

Pin It on Pinterest